Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящите общи условия за ползване на онлайн магазин (наричани по-нататък „Общите условия“ или „Условията“), тъй като същите представляват важна информация относно правилата и условията при които посетители на онлайн магазина www.luxbrand.bg („Уебсайта“) имат право да използват Уебсайта и неговите приложения, както и да преглеждат съдържанието му, включително за целите на закупуването на продукти, предлагани на Уебсайта.

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „Е ЕНД ЕМ Луксъри“ ООД

1. Уебсайтът е собственост на „Е енд ЕМ Луксъри“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „Е енд ЕМ“), дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието на Република България с единен идентификационен код (ЕИК) 204611329, със седалище и адрес на управление България, София 1404, бул. „Черни връх“ № 46 ап.5 („Е енд ЕМ“, „Ние“ или „Нас“).

 

2. Освен на горепосочения адрес, можете да се свържете с Нас на следните форми за контакт: Имейл адрес: info@luxbrand.bg, Телефонен номер: +359 2 981 77 70, +359 887 04 14 77 – бутик, +359 2 981 71 71 - офис.
• Email: info@ luxbrand.bg,
• Phone number: 359 2 981 77 70, +359 887 04 14 77 – boutique, +359 2 981 71 71 – office.

3. При използване на представените средства за комуникация с Нас, ние не налагаме никаква допълнителна стойност.

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ. ПРАВИЛА ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ


1. Регистрацията в Уебсайта не е задължителна и потребителят може да прави поръчки и без регистрация, но за улеснение при закупуването на продукти и използването на Уебсайта, „Е енд ЕМ“ предлага на Потребителите възможността да се регистрират в Уебсайта. При регистрация Потребителите ще получават запитване и молба за съгласие с Общите условия за ползване на онлайн магазина, включително в частта за връщане на закупени продукти, както и други приложими правила и политики свързани с осъществявани от „Е енд ЕМ“ бизнес дейности. Същото запитване и молба за съгласие с горепосочените документи ще получат и нерегистрирани потребители преди завършване на онлайн покупката.

 


2. При посещение на Уебсайта и/или регистрация на Потребителите ще бъде предлагано да се абонират за получаване на маркетингови имейл съобщения от „Е енд ЕМ“ във връзка с Нас, нашите продукти, промоции и ексклузивни предложения, както и във връзка с друга информация, която „Е енд ЕМ“ може да счете за полезна за своите Потребители. Съгласието с маркетинговите имейл съобщения не е задължително и по никакъв начин не засяга поръчването на продукти през Уебсайта.

 

 

3. Съгласието на Потребителите и личните данни предоставени при използването и/или регистрацията в Уебсайта следва да бъдат обработени в съответствие с Политиката за поверителност на „Е енд ЕМ“.


4. При първото му посещение на Уебсайта Потребителят ще бъде информиран относно използването на дигитални технологии за проследяване (бисквитки) на Уебсайта и ще бъде помолен да се запознае с Политиката за бисквитки на „Е енд ЕМ“ и да определи обхвата на използваните бисквитки.
to review the E&M Cookie Policy and set the scope of cookies used.


III. АВТОРСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКА МАРКА


1. Всички права, отнасящи се до съдържанието на уебсайта (текст, изображения, видео, лога, гласове, програми, както и менюта, уеб страници, графики, цветове, модели, инструменти, знаци, картинки, чертежи, диаграми, оформления и цялостен дизайн на уебсайта, както и функции и софтуер, които са част от уебсайта) принадлежат на „Е енд ЕМ Уотчис енд Джуълри“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 46, ап.5, или трети страни, в случай че има такива, ангажирани от „Е енд ЕМ“.

 

2. Нито една от посочените по-горе, снимки, илюстрации, дизайни, лога и други произведения на уебсайта не може да се използва без нашето предварително разрешение.

 

3. Всички търговски марки и сервизни марки, използвани на нашия уебсайт, принадлежат на „Е енд ЕМ“ или се използват въз основа на официални права, като например на основата на лицензионен договор. Неоторизираното им използване не е разрешено.


IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Поставяйки поръчка, Потребителят изрично потвърждава, че в случай че „Е енд ЕМ“ потвърди Поръчката, Поръчката ще бъде изпълнена след като Потребителят изпълни задължението си да плати съответната покупна цена в пълен размер.


2. Всички цени на предлаганите от „Е енд ЕМ“ стоки в онлайн магазина са крайни, обявени са в евро (EUR) и в лева (BGN) с включено ДДС

3. Потребителят трябва да бъде информиран предварително, преди да подаде поръчката в раздела за пазарска чанта, за всички разходи за доставка или такси, ако има такива, тъй като те ще бъдат включени в общата цена чрез уебсайта.

4. Всички плащания на Уебсайта на онлайн магазина се извършват единствено чрез виртуален ПОС терминал. Всяка покупка в Уебсайта се извършва с най-висока степен на сигурност благодарение на нашето партньорство с Пощенска банка https://www.postbank.bg/ и тяхната защитена система за плащане с виртуален ПОС терминал.

 

5. При извършването на онлайн плащания или плащания по банков път, „Е енд ЕМ“ не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

 

6. Цената за закупуване на продукти и съответните разходи за доставка и доставка, както е посочено в раздела за плащане, ще бъдат начислени по сметката на потребителя след завършване на поръчката.

7. В случай на плащане с кредитна / дебитна карта, всички данни (например номер на картата или срок на валидност) ще бъдат изпратени по криптиран протокол до Пощенска банка (https://www.postbank.bg/) и предоставения виртуален POS терминал, без трети страни да имат какъвто и да е достъп до тях. Такива подробности няма да бъдат използвани от „Е енд ЕМ“, освен за извършване на процедурата, свързана с вашата покупка или изплащане на възстановяване в случай на връщане в съответствие с упражняването на вашето право на връщане или за докладване на случаи на измама в полицията.

 

 

8. При никакви обстоятелства и на никой етап от процеса на плащане, данните за кредитната карта на Потребителя ще бъдат разкрити на „Е енд ЕМ“, тъй като тези подробности ще бъдат изпратени директно, по сигурен начин, до уебсайта на финансовата институция, отговаряща за транзакцията. Тъй като нито една от тези данни няма да се съхранява във файловете на „Е енд ЕМ“, „Е енд ЕМ“ няма да носи отговорност за измама и незаконна употреба, ако има такава, извършена от трети страни на кредитната карта на потребителя по време на процедурата за плащане.

 

 

9. В случай, че Клиентът се намира извън ЕС, той / тя може да има право на намаление на ДДС или освобождаване от ДДС. Клиентът получава намаление / освобождаване от ДДС, при условие че представи заявлението за възстановяване на данък в рамките на 3 месеца от покупката и документацията, изисквана от приложимото законодателство, включително: · Копие от потвърждение на поръчката и потвърждение за доставка с персонален печат, удостоверяващ износа на продуктите, закупени от Европейския съюз; · Копие на валидна лична карта на клиента, удостоверяваща, че клиентът пребивава извън Европейския съюз.
- Копие от потвърждение на поръчката и потвърждение за доставка с персонален печат, удостоверяващ износа на продуктите, закупени от Европейския съюз;
- Копие на валидна лична карта на клиента, удостоверяваща, че клиентът пребивава извън Европейския съюз.


V. ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ „Е ЕНД ЕМ“

1. Приемане на стандартните условия за продажба


1.1. Настоящите правила за продажба на продукти от онлайн магазина на „Е енд ЕМ“ са неразделна част от общите условия за ползване на уебсайта на онлайн магазина. Същите установяват основните правила за поръчка и продажба на продукти от онлайн магазина на “Е енд ЕМ”.


1.2. Договорите от разстояние, сключени между “Е енд ЕМ” и Потребителя, ще се считат за обвързващи след приемане на поръчката, включително частично приемане от страна на “Е енд ЕМ”. Извършена от Потребителя поръчка се изпълнява, когато е потвърдена от страна на “Е енд ЕМ” и Потребителят е платил в пълен размер съответната покупна цена. В случай, че поръчката не бъде приета от “Е енд ЕМ”, “Е енд ЕМ” незабавно информира потребителя за това.

 

1.3. Чрез извършване на поръчка с формуляра за поръчка намиращ се на уебсайта (“Поръчката”), Потребителят трябва да прочете всички указания, дадени по време на процедурата за покупка и да приеме изцяло настоящите общи условия.


1.4. Настоящите общи условия могат да бъдат разпечатани или съхранени на устройства за постоянно съхранение в съответствие с приложимото законодателство. “Е енд ЕМ” не регистрира индивидуалното споразумение за продажба по отношение на конкретна Поръчка и такова споразумение не се счита за писмено споразумение.


2. Как да закупим продуктите

2.1. Продуктите, предлагани за продажба от “Е енд ЕМ” са показани единствено и изключително на уебсайта, когато е направена Поръчката, както е описано в съответното описание на информацията за продукта.


2.2. Потребителят може да направи поръчка, като добави продукти към пазарската кошница. За да завърши поръчката, клиентът трябва да посети раздела за пазаруване на уебсайта и да попълни надлежно формуляра за поръчка.


2.3. “Е енд ЕМ” има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите.
Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.luxbrand.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

 


2.4. Потребителят може да редактира, коригира и изменя всички подробности за поръчката, използвайки функционалностите на уебсайта, включително в раздела за пазарска кошница, до момента на финализиране на поръчката. След като поръчката бъде подадена, Потребителят няма да може да редактира подробности за нея.

 

2.5. Преди да финализира поръчката, потребителят ще бъде помолен да прегледа внимателно продуктовите спецификации, съответната цена (включително всички приложими данъци и такси), разходите за доставка (включително допълнителните разходи, които могат да бъдат направени в случай на по-бърз начин на доставка и / или е различен от стандартната доставка), всички показани в раздела за плащане и преглед и съгласие с настоящите Общи условия за продажба.

 

2.6. След като поръчката е финализирана и изпратена, „Е енд ЕМ” потвърждава, че поръчката е получена правилно, като изпраща имейл съобщение на адреса, уведомен от потребителя, без забавяне, но не по-късно от 48 часа след получаване на поръчката.
Имейлът ще съдържа тези Общи условия за продажба и ще съдържа основните характеристики на продуктите, подробна информация за цената, условията на плащане, политиката за връщане и разходите за доставка.

 

2.7. “Е енд ЕМ” може да не обработва Поръчката, когато поръчките са непълни или неправилни или продуктите вече не са налични, както и когато след потвърждението на Поръчката, Потребителят не е извършил надлежно плащане на покупната цена


2.8. В горните случаи “Е енд ЕМ” ще Ви информира по имейл, че договорът не е изпълнен и че “Е енд ЕМ” не е изпълнил Вашата Поръчка, като посочи причините за това.


2.9. В случай, че продуктите, показани на уебсайта, вече не са налични по време на последния ви достъп и след като продавачът получи вашата поръчка, същият ще ви информира за липсата на поръчаните продукти възможно най-скоро.

2.10. Ако формулярът за поръчка е изпратен и цената е платена за артикули, които вече не са на разположение, продавачът ще възстанови, без ненужно забавяне, платената сума за тези артикули и договорът между страните ще счита, че е прекратен.

2.11. „Е енд ЕМ“ потвърждава приемането на поръчката и изпълнението на договора за продажба в разумен срок.

VI. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ ПРОДУКТИ ОТ “Е ЕНД ЕС”

1. “Е енд ЕМ", неговите доставчици и доставчиците на логистични услуги ще доставят продуктите, закупени от Потребителя, на адреса, посочен от последния в Поръчката, на цената, конкретно посочена в Уебсайта в раздела за плащане, преди Поръчката да бъде потвърдена.

 

2. Закупените продукти се доставят от "ТНТ БЪЛГАРИЯ" EООД или директно от “Е енд ЕМ" („Куриерът“). Таксите за доставка включително разходите за застраховка на стоката се поемат от “Е енд ЕМ”, при условие че потребителят избере стандартна доставка. Информация за услугите и цените на ТНТ България ООД може да бъде намерена на следния адрес: Транспортни услуги | TNT Bulgaria


3. В случай, че потребителят упражни правото си на отказ от договорите, “Е енд ЕМ” ще възстанови разходите за доставка само до стандартните разходи за опция за доставка; разликата между стандартните разходи за доставка и сумите, платени за премиум доставка, ако има такава, остава за сметка на Потребителя.


4. Закупените продукти се доставят в работни дни (по този начин с изключение на събота, неделя и местни или национални празници) в рамките на 3 до 5 работни дни и във всеки случай не по-късно от 30 (тридесет) дни от потвърждаването на поръчката, освен ако Настъпва форсмажорно събитие.


5. Ако закупените продукти не са доставени в посочения по-горе срок, Потребителят може да изпрати имейл до “Е енд ЕМ” на адрес info@luxbrand.bg, като посочи забавянето и да поиска доставка в рамките на допълнителен срок от 7 календарни дни - освен ако не е посочен друг допълнителен срок от приложимите закони.


6. В случай че закупените продукти не са доставени в допълнителния срок - отсъствие на непреодолима сила - Потребителят има право да прекрати договора и да получи пълно възстановяване на всички суми, платени по отношение на въпросната поръчка.


7. За да потвърди доставката на продуктите, Потребителят подписва съответната разписка, предоставена му, като е проверил, че: - Броят на доставените пратки съответства на броя, посочен в колета. - Опаковката е непокътната, не е повредена или мокра и във всеки случай е непроменена, включително уплътнителния
уплътнителния
материал.

- Броят на доставените пратки съответства на броя, посочен в колета.
- Опаковката е непокътната, не е повредена или мокра и във всеки случай е непроменена, включително уплътнителния материал.

8. Всяка повреда, открита в опаковката и / или продукта, както и всяко несъответствие, установено в броя на артикулите или в индикациите, съдържащи се в колета, трябва незабавно да бъдат докладвани в колета, който трябва да бъде върнат на куриера.

9. Всеки проблем, свързан с целостта на получените продукти, техния брой и пълнота, трябва да бъде докладван без забавяне от съответната доставка, за да може „Е енд ЕМ“ да продължи с необходимите проверки.

10. Рискът от загуба или повреда на продуктите се прехвърля върху Потребителя, след като Потребителят или трета страна, посочена от Потребителя, различна от Куриера е придобил физическо притежание на продуктите.


11. Собствеността върху продуктите преминава само когато потребителят е платил изцяло дължимата цена за продуктите, включително таксите за доставка.

 

VII. ПРАВИЛА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ ПРОДУКТИ ОТ „Е ЕНД ЕМ“

1. Настоящите правила за връщане на вече закупени продукти от онлайн магазина на „Е енд ЕМ“ са неразделна част от общите условия за ползване на уебсайта на онлайн магазина. Моля, да се запознаете с настоящите правила. Те съдържат важна информация за правото на връщане на закупени стоки, както и случаите в които искания за връщане на продукти няма да бъдат уважени.

 

2. Съгласно приложимото право на ЕС и на националното законодателство на Р. България за защита на потребителите, потребителят има право на отказ от сключен договор от разстояние (сключен извън търговски обект на търговеца) в срок от 14 /четиринадесет дни/ от получаване на продукта. Потребителят може да упражни правото си на отказ и в периода между сключването на договора и извършването на доставката на продукта.


3. За всички продукти с адрес на доставка в рамките на гр. София заявлението за отказ от договор се приема единствено чрез лично връщане на стоката в магазина на „Е енд ЕМ“ на адрес: гр. София 1000, , пл. „Народно събрание“ № 12

4. За всички продукти с адрес на доставка извън гр. София или извън рамките на Р. България заявлението за отказ от договор се приема чрез изпращане на писмено заявление от имейл адреса, с който е извършена поръчката до имейл адреса на „Е енд ЕМ“: info@luxbrand.bg

4.1. След получаване на заявлението, ние ще върнем потвърждение за получаването по имейл.


4.2. В срок от 14 дни от получаването на заявлението, потребителят трябва да изпрати продукта по куриер на адрес: гр. София 1000, пл. „Народно събрание“ № 12.

5. Преди да реши дали да уважи заявлението за отказ от договор, „Е енд ЕМ“ ще инспектира продукта и опаковката му.

6. Нашите продукти трябва да бъдат върнати в ново и неизползвано и перфектно
състояние, с всички защитни материали, етикети и стикери, прикрепени към тях (ако е приложимо), както и с оригиналната кутия и пакет за доставка, включително всички аксесоари и документи. Всички връщания ще бъдат обект на строг контрол на качеството („Контрол на качество”) от нас, за да се гарантира, че върнатите продукти отговарят на тези изисквания. Ако продуктите не отговарят на стандартите за контрол на качеството, ние ще откажем връщането и продуктите ще Ви бъдат върнати за Ваша сметка. Ако върнатият продукт отговаря на стандартите за контрол на качеството, ще продължим с възстановяване или замяна. Неспазването на настоящите Общи Условия ще ни даде право да откажем върнатия продукт и да Ви го изпратим обратно за Ваша сметка.

 

7. Правото на отказ от договора не се прилага в случай на поръчка на:
• индивидуално определена вещ, изработена по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания,

• стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ.

8. Всички разходи, които са свързани с връщането на продукти се носят от потребителя, включително и разходите за застраховка на стоката. „Е енд ЕМ” не носи отговорност за повреди, които са възникнали в хода на транспортирането на продуктите.


9. „Е енд ЕМ” предоставя законова гаранция за закупените продукти за срок от 2 /две/ години съгласно правилата на чл. 105, ал. 2 и раздел II (чл. 103а до 116) от Закона за защита на потребителите.


10. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от „Е енд ЕМ” да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
between repairing the product or replacing it with a new one, unless this is not possible or the method of compensation he has/she chosen is disproportionate to the other.

 


11. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по горната т. 10, той има право на избор между една от следните възможности:


- разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
- намаляване на цената.

12. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато „Е енд ЕМ” се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 

13. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

VIII. ВРЪЗКИ

1. Когато създаваме връзка към уебсайта, ние можем да откажем връзката в зависимост от съдържанието на уебсайта, от който се прави връзка и метода на тази връзка. В допълнение, „Е енд ЕМ“ по никакъв начин не гарантира съдържанието на сайтове, към които е свързан, и не носи никаква отговорност за каквито и да е щети, нанесени от сайт, към който има връзка.

 

IX. ФОРСМАЖОР

1. Ние няма да носим отговорност или отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на някое от задълженията ни по договорите и тези общи условия, причинено от събития извън нашия разумен контрол (по-долу „Форсмажорно събитие“).

2. Форсмажорно събитие включва всяко действие, събитие, случване, пропуск или злополука извън нашия разумен контрол и включва по-специално (без ограничение) следното:

• Стачки, блокировки или други индустриални действия.

• Гражданска суматоха, бунт, инвазия, терористична атака или заплаха от терористична атака, война (независимо дали е обявена или не) или заплаха или подготовка за война.

• Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, потъване, епидемия или друго природно бедствие.
• Невъзможност за използване на железопътен транспорт, корабоплаване, самолети, автомобилен транспорт или други средства за обществен или частен транспорт.


• Невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни мрежи.

• Актовете, постановленията, законодателството, разпоредбите или ограниченията на всяко правителство.


3. Изпълнението ни по който и да е договор се счита за спряно за периода, през който продължава форсмажорното събитие, и ще имаме удължаване на времето за изпълнение за периода на този период. Ще използваме нашите разумни усилия, за да приключим форсмажорното събитие или да намерим решение, чрез което задълженията ни по договора да бъдат изпълнени въпреки форсмажорното събитие.


X. РАЗДЕЛНОСТ

1. В случай, че някое от настоящите Общи условия за използване или разпоредби на договор са определени от който и да е компетентен орган за невалидни, незаконни или неприложими до каквато и да е степен, такъв срок, условие или разпоредба в тази степен ще бъдат отделени от останалите срокове, условия и разпоредби, които ще продължат да бъдат валидни в най-пълната степен, разрешена от закона.


XI. СРОКОВЕ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 

1. Всички използвани в настоящите Общи условия термини, както и техните производни следва да се тълкуват в съответствие с приложимите закони, освен ако изрично не е посочено друго по-горе.


XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия за употреба влизат в сила на 24.11. 2020 г.
Дата на последната ревизия е 24.11.2020 г.

2. Условията са валидни за неопределено време през целия период на работа на онлайн магазина.

3. Тези Общи условия за ползване могат да бъдат изменяни поради приемането на нови закони и разпоредби или други причини. В случай на изменение, новите общи условия за ползване влизат в сила от датата на публикуване на уебсайта.

4. Във всеки случай новите Общи условия за ползване ще се прилагат само за поръчките, попълнени след датата на публикуване на условията. Предходни поръчки и съответните покупки ще се управляват от съответните предишни версии на Условията.


5. Изменените Общи условия ще бъдат съобщени на всички регистрирани потребители на Уебсайта на имейл адресите, посочени от тях за комуникация и актуализации от „Е енд ЕМ“.
the email addresses specified by them for communication and updates from E&M.


6. В случай на правен спор от всякакво естество между потребител и „Е енд ЕМ“ приложимо ще е българското право. Потребителят и “Е енд ЕМ“ се съгласяват да решат споровете в дух на разбирателство. При невъзможност спорът ще се реши от компетентния български съд.


7. За неуредени от тези общи условия въпроси приложими са българското законодателство и правото на ЕС.

8. Информация предоставяна съгласно чл. 181н от Закона за защита на потребителите:


8.1. Потребителски спор, който може да възникне във връзка с тези общи условия, може да бъде отнесен до Комисията за защита на потребителите (КЗП): КЗП (kzp.bg)

8.2. Платежен спор, който може да възникне във връзка с тези общи условия, може да бъде отнесен до Помирителната комисия за платежни спорове (ПКСП) в рамките на КЗП: Помирителна комисия за платежни спорове (ПКПС) - Контакти (abanksb.bg)

8.3. Всеки потребителски спор, който може да възникне във връзка с тези условия, може да бъде разрешен и чрез уебсайта на Европейската комисия за онлайн разрешаване на спорове http://ec.europa.eu/odr, посветен на подпомагането на потребителите и търговците да разрешават извънсъдебно своите спорове, включително международни спорове.

 

9. Тези условия са изготвени на български и на английски език. В случай на несъответствие, предимство ще има версията на български език.