Използваме бисквитки, за да подобрим потребителското изживяване и да анализираме трафика на уебсайта. Щраквайки върху „Приемам“, вие се съгласявате с използването на бисквитки от нашия уебсайт, както е описано в нашата Политика за бисквитки.

Политика за сигурност

Настоящата политика за поверителност ("Политика за сигурност”) contains information regarding the processing of customer-related personal data on the online shop website of E&M Watches and Jewellery (the “Website”).

Уебсайтът е собственост на E&M Watches and Jewellery ООД, дружество регистрирано в Търговския регистър на Република България с единен идентификационен код: 175200441, със седалище и адрес на управление на ул. Твърдишки проход № 15, София, България (по-долу “E&M Watches and Jewellery”„Ние” или „Нас”).       

          КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЗАЩО ГИ СЪБИРАМЕ?

Винаги, когато клиентите посещават уебсайта, за да видят неговото съдържание и / или използват неговите функции, включително за извършване на покупки от уебсайта, ние събираме лична идентификационна информация („Лични данни“) за клиентите чрез цифрови технологии за проследяване (бисквитки), както и лични данни, въведени ръчно в уебсайта с цел анализ на поведението и интересите на потребителите, добавяне на продукти към потребителската кошница или разработване на списъци с желания, както и всякакви други лични данни, които те предоставят, включително за целите на регистрация на уебсайта.

The types of personal data that we collect whenever visitors and users of the Website manually enter it in the course of making registration or purchasing products include name and surname, date of birth (optional), invoicing address (country, town, postal code, street name and number), delivery address (country, town, postal code, street name and number), telephone number, email address and information related to the purchase, including credit or debit card number.

За да се запознаете с правилата по отношение на автоматичното събиране на лични данни и използването на цифрови технологии за проследяване, моля, посетете нашата Политика за бисквитки which represents an integral part to this policy.    

          КАК СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Личните данни, които се събират на уебсайта, се обработват предимно с помощта на компютърни и електронни средства, като се вземат мерки за сигурност, за да се намалят до минимум рисковете от унищожаване или загуба, включително случайна загуба на самите данни, неоторизиран достъп или обработване без съгласие, или обработване, което не е в съответствие с целите за събиране, посочени в настоящата Политика за поверителност.

Всяка покупка в Уебсайта се извършва с най-висока степен на сигурност благодарение на нашето партньорство с УниКредит Булбанк https://unicreditbulbank.bg и тяхната защитена система за плащане с виртуален ПОС терминал.               

          ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ FOR THE  PROCESSING

Чрез уебсайта се събират и обработват различни видове лични данни, за различни цели и на различни правни основания. По-точно:

  • Лични данни, свързани с разглеждането на уебсайта и събрани чрез бисквитки, се обработват на основание изпълнението на договори или функционирането на уебсайта(за необходими и функционални бисквитки) или на основание нашия легитимен интерес (за маркетингови и анализиращи бисквитки);
  • Личните данни, предоставени ръчно от потребителите в процеса на извършване на поръчки на уебсайта, се обработват въз основа на сключването и изпълнението на договориза продажба на продуктите, предлагани на уебсайта;
  • Личните данни, предоставени ръчно от потребителите в хода на регистрацията на уебсайта, се обработват въз основа на изричното съгласиена клиента.

          СРОКОВЕНАСЪХРАНЕНИЕ

Personal data linked to the purchase will be stored for at least 10 years to comply with tax and civil law. Moreover, the data linked to the purchase may be stored for a longer period of time in order to comply with any statutory or contractual warranties granted to the client.

Освен ако не е предвидено друго в приложимите закони, обработването на лични данни на основание съгласие, като например данни, предоставени за маркетингови и профилиращи дейности, се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за конкретната обработка с оглед на конкретния вид дейности и предвид интереса, демонстриран от потребителите да бъдат уведомяване за новости в предлаганите продукти. Потребителите, които са се абонирали за маркетингови имейли, ще бъдат помолени да подновят съгласието си не по-късно от 2 (две) години след абонамента или подновяването на съгласието.

Личните данни на клиенти, които не са подновили съгласието си и за които E&S Watches and Jewellery не може да покаже други законови основания за обработването, се изтриват без ненужно забавяне.

          РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

E&S Watches and Jewellery разкрива личните данни, събирани на уебсайта, само когато това е разрешено от закона. Личните данни се обработват и разкриват на:

  • Консултанти на&M Watches and Jewellerysuch as lawyers or accounts, processing data in their capacity of persons in charge of the protection of the interests of E&M Watches and Jewellery и за спазване на законови задължения;
  • E&M Watches and Jewellery, като банки, куриери, системни администратори и маркетингови компании, действащи в качеството си на обработващи лични данни и предоставящи на Е енд ЕС Уотчис енд Джуълри специфични технически и организационни услуги във връзка с уебсайта или продажбата на продукти (логистични услуги, платежни услуги, ИТ услуги и маркетингови услуги).
  • Полицейски и съдебни органи, в съответствие със закона и по тяхно искане, или в случай че има основателни причини да се смята, че такова разкриване е разумно необходимо за (1) разследване, предотвратяване или предприемане на инициативи във връзка със съмнения за незаконни дейности, или за подпомагане на националните надзорни органи; (2) подготовка на защита срещу искове или обвинения на трети страни, защита на сигурността на уебсайта и на дружеството; (3) упражняване или защита на правата, собствеността или сигурността на E&M Watches and Jewellery, неговите филиали, клиенти, служители и трети страни.

E&M Watches and Jewellery обработва лични данни, използвайки сървъри, разположени в Европейския съюз.

Въпреки че E&M Watches and Jewellery не възнамерява да предава данни извън Европейското Икономическо Пространство, в случаите, когато E&M Watches and Jewellery извършва такова предаване ще се уверим, че съответната държава има адекватно ниво на защита на личните данни или E&M Watches and Jewellery ще изиска от партньора си да сключи с нас стандартните договорни клаузи на ЕС с цел защита на предаваните лични данни. 

          СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ

After registering on the Website of the online store or immediately before the completion and payment of the order, the User has the right to provide consent for receiving marketing emails from Us. This consent is not related to the use of the Website and has nothing to do with making purchases from the online store. Consent to receive marketing emails may be revoked at any time.

          ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Потребителят винаги има право да провери за съществуването на лични данни, отнасящи се до него, дори и все още да не са записани и да ги получи уведомление за тези данни в разбираема форма.

A user also has the right to obtain information about the source of personal data; the purposes and methods of processing it, the logic applied in the event of processing that is performed with the aid of electronic instruments; the identification details of the controller and data processors; and indication of the persons or categories of persons whose personal data may be communicated, or who could end up being known by, for example, data processors or а supervising authority.

Потребителят също има право да поиска актуализация, корекция или, когато той / тя има интерес от това, включване на лични данни, изтриване, преобразуване в анонимна форма или блокиране на лични данни, които са били обработени в нарушение на закона, включително данни, които не е необходимо да се съхраняват във връзка с целите, за които са били събрани или обработвани впоследствие; потвърждение, че горепосочените операции са били разкрити, включително по отношение на тяхното съдържание, на онези страни, на които са били предоставени данните, освен в случаите, когато такова потвърждение се окаже невъзможно или предполага използването на методи, които са явно несъразмерни на защитеното право. Потребителят може също така да поиска преносимост за своите лични данни.

Потребителят има право да възрази, частично или изцяло, на законни основания, срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, дори ако това е свързано с обхвата на събирането и обработването на лични данни, отнасящи се до него за целите на изпращането на рекламни или директни маркетингови материали, или за провеждане на проучване на пазара или търговски комуникации. В тези случай потребителят има право да поиска ограничаване на обработването, отнасяща се до него. Правото на възражение може също да бъде упражнено конкретно по отношение на един или повече методи за изпращане на маркетингови съобщения.

Потребителят също така има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни (моля, вижте повече информация по-долу), както и право да оттегли по-рано дадено съгласие.

          ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Моля, обърнете внимание, че тази Политика за поверителност е изготвена и се ръководи от Общия регламент за защита на данните на ЕС (Регламент 2016/679 / ЕС). Когато Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) не се прилага, настоящата Политика за поверителност се регулира от законите на Република България.

Промените в приложимите закони, включително ОРЗД, може да изискват от нас да променяме тази политика от време на време. Ще Ви информираме за всякакви промени в тази политика на имейл адреса, предоставен от Вас за получаване на съобщения от E&M Watches and Jewellery.

В случай, че имате нужда от информация или помощ по отношение на обработката на вашите данни или за упражняване на вашите законни права като субект на данни, моля свържете се с нас на имейл адрес: info@eandmwj.bg

Прилагането на настоящата Политика за поверителност и обработването на лични данни от страна на Е енд ЕС Уотчис енд Джуълри, подлежи на контрол от Комисията за защита на личните данни на Република България (КЗЛД), https://www.cpdp.bg/en/

В зависимост от местоживеенето Ви може да се обърнете към друг надзорен орган за защита на личните данни в рамките на Европейския съюз. Можете да намерите списъка на надзорните органи в рамките на ЕС и техните данни за контакт тук:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en