Използваме бисквитки, за да подобрим потребителското изживяване и да анализираме трафика на уебсайта. Щраквайки върху „Приемам“, вие се съгласявате с използването на бисквитки от нашия уебсайт, както е описано в нашата Политика за бисквитки.

Известие за поверителност

Настоящият документ представлява известие за поверителност по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Той е изготвен от E&M Watches and Jewellery EООД, дружество регистрирано в Търговския регистър на Република България с единен идентификационен код: 175200441, със седалище и адрес на управление на ул. Твърдишки проход № 15, София, България (по-долу “E&M”„Ние” или „Нас”) специално за нашите клиенти във връзка с изпащането на маркетингова комуникация от онлайн магазина на “E & M”.

По-долу ще намерите информация:

 • относно отговорността за обработването на Вашите данни лице;
 • какви категории лични данни обработваме;
 • при какви условия обработваме данните;
 • относно целите и правните основания за обработването;
 • срокове за съхранение и мерки за сигурност на данните;
 • how to exercise your rights under the GD PR,
 • както и в кои случаи и по какъв ред споделяме вашите данни с трети лица.

          КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

Отговорността за обработването на Вашите данни се носи от E&M Watches and Jewellery EООД, дружество регистрирано в Търговския регистър на Република България с единен идентификационен код: 175200441, със седалище и адрес на управление на ул. Твърдишки проход № 15, София, България (по-долу “E&M”„Ние” или „Нас”). В случай, че:

 • желаете да получите достъп, коригиране или заличаване на събраните за Вас данни;
 • подозирате, че до тях е осъществен нерегламентиран достъп;
 • искате да подадете възражение или оттеглите съгласието си за обработване;
 • или ако имате въпроси и коментари, свързани с настоящото Известие,

свържете се с нас на адрес за кореспонденция: гр. София 1000, пл. „Народно събрание“ No 12 за “Е енд ЕМ Уотчис енд Джуълри” ЕООД или чрез имейл на info@luxbrand.bg.&M Watches and Jewellery EООД или чрез имейл на info@luxbrand.bg.

          КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

В контекста на маркетинговите съобщения, изпращани от E&Mобработва информация, която представлява лични данни (повече информация относно конкретните цели и основания може да намерите по-долу). Информацията се събира непосредствено от Клиента (при регистрация на Уебсайта на онлайн магазина на „Е енд ЕМ“, регистрация за получаване на съобщения от Нас или непосредствено преди извършване на покупка в онлайн магазина) или от източници, където е публично огласена от Клиента и по-специално засяга следните категории лични данни: име, други идентификационни данни; данни за контакт (имейл, адрес, телефон); както и друга информация, която решите доброволно да споделите с Нас.

          ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?

Основната цел да събираме Вашите данни е да Ви предоставим информация, която би представлявала интерес за Вас (например за нови продукти, отстъпки, кампании и други). Също така, събираме информация за Вас с цел реклама и проследяване на предпочитанията Ви, така че да бъде предоставено съдържание, което да може да бъде от по-голям интерес за Вас, както и за извършването на бизнес анализи, проследяване поведението на субектите и техните продуктови предпочитания.

          НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

E&M обработва лични данни само при наличие на валидно правно основание. Осъществяването на маркетингова комуникация изисква изрично съгласие от страна на Клиента да бъде информиран по имейл, чрез обаждане и/или СМС за нови продукти, промоции, кампании и други. Основание за обработване на лични данни е изричното съгласие. При регистрация на Уебсайта на онлайн магазина на E & M, регистрация за получаване на съобщения от Нас или непосредствено преди извършване на покупка в онлайн магазина Клиентът има право на даде съгласие за получаване на маркетингова комуникация от Нас. Съгласието си клиентът дава чрез отбелязване на съответната отметка в края на настоящото известие, може да бъде оттеглено във всеки момент и не е обвързано с използване на уебсайта на онлайн магазина или извършване на покупки.

          КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?

E&M „Е енд ЕМ“ E&M поставя акцент върху опазването на сигурността на личните данни на клиентите си. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп до Вашите данни прилагаме всички разумни мерки и средства за защита. Въпреки това при съмнение за нарушение в сигурността на данните Ви молим незабавно да се свържете с „Е енд ЕМ“ .

          ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

E&M съхранява данните, обработвани на основание изрично съгласие на клиента, до оттегляне на съгласието, но не повече от 2 /две/ години, освен ако съгласието не бъде подновено.

          ПРАВА, С КОИТО СЕ ПОЛЗВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ ВИ

ОРЗД предвижда редица права субектите във връзка със събирането и обработването на данни, и по-специално:

 • желаете да получите достъп- да поискате информация относно обработването на Вашите данни;
 • право на възражение срещу обработването- когато данните се обработват въз основа легитимния интерес на дружеството;
 • да оттеглите съгласието си- когато данните се обработват въз основа изричното съгласие на клиента;
 • право на преносимост– когато данните се обработват въз основа на изричното съгласие на клиента имате право да поискате копие от същите или автоматично да бъдат прехвърлени към друга организация;
 • право на коригиране- в случай, че данните, които съхраняваме за Вас не са точни;
 • право на изтриване, което включва възможността да поискате „да бъдете забравен“, когато данните повече не са необходими за целта, когато съгласието е оттеглено или когато поначало обработването е незаконно.
 • право да подадете жалба до надзорен орган(вижте раздел „По какъв начин може да се свържете с компетентния надзорен орган?“).

          ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

Mоже да предоставим Вашите данни на следните лица за посочените по-долу цели:

 • дружества от групата на „Е енд ЕС“, когато е необходимо и допустимо по закон;
 • компетентни данъчни и други държавни органи при проверка;
 • партньори на „Е енд ЕС“ (напр. юристи при съдебен спор);
 • при сливане или вливане данните Ви могат да бъдат споделени с новия/ите собственик/ици, за което ще бъдете уведомени. При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита.

          HOW CAN YOU CONTACT THE COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

 • лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg;
 • чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.

С оглед изискванията на законодателството горната информация може да бъде променяна от E&M. За въпроси и актуална информация относно обработването на Вашите данни може да се обърнете към нас чрез посочените данни за контакт.

☐ Декларирам, че вписвайки данните си давам съгласие за получаване на маркетингова комуникация и прочетох известието за поверителност относно обработването на личните ми данни.

☐ Давам съгласието си предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани, за да бъда информиран по имейл, чрез обаждане и/или СМС за нови продукти, услуги, кампании и др. Съгласието ми не е обвързано с използване на уебсайта на онлайн магазина или извършване на покупки и може да бъде оттеглено по всяко време чрез имейл до info@luxbrand.bg.