Използваме бисквитки, за да подобрим потребителското изживяване и да анализираме трафика на уебсайта. Щраквайки върху „Приемам“, вие се съгласявате с използването на бисквитки от нашия уебсайт, както е описано в нашата Политика за бисквитки.

Политика за бисквитки

Настоящата Политика за бисквитките („Политика за бисквитките“) съдържа правилата и условията, при които лична информация (наричана по-долу „Лични данни“) се обработва с автоматични средства и цифрови технологии за проследяване на уебсайта на онлайн магазина на E&M Watches and Jewellery („Уебсайтът“ “Website”).

Тази Политика за бисквитки представлява неразделна част от E&M Watches and Jewellery Политика за сигурност. Моля, прочетете внимателно двата документа. Те съдържат важна информация по отношение на обработката на свързани с клиента лични данни и законните права на клиентите съгласно Общия регламент за защита на данните.

          АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Уебсайтът е собственост на E&M Watches and Jewellery EOOD, a company registered in the Commercial Register of the Republic of Bulgaria under universal identification code: 175200441, with seat and address of management at No. 46 Cherni Vrah Str., Sofia, Bulgaria (hereinafter “E&M Watches and Jewellery”„Ние” или „Нас”).

Цялото обработване на лични данни, събирани във връзка с уебсайта и неговите функции и съдържание, се извършва от E&M Watches and Jewellery и неговите филиали и търговски партньори, посочени в Политиката за поверителност на E&M Watches and Jewellery на валидни правни основания.

Всяка информация, която уебсайтовете на трети страни събират, е предмет на собствените политики за поверителност на съответните субекти.        

          КАКВО Е БИСКВИТКА?

Бисквитката е малък файл, който се изпраща до използвания браузър и се записва на вашето устройство, когато посещавате уебсайта.
Cookies allow the Website to function efficiently and improve its services, in addition to providing information to the Website’s owner for statistical or advertising purposes, primarily to personalise your navigation experience by remembering your preferences (for example, remembering the language and currency you set, in order to recognise you at the next visit, etc.)

          СЪГЛАСИЕ ЗА БИСКВИТКИ

При първото посещение от определен IP адрес потребителят трябва да даде своето съгласие за използването на цифрови технологии за проследяване (бисквитки) за функционалност и / или маркетингови цели, както и да се запознае с правилата, съгласно които E&M Watches and Jewellery обработва личните му данни, без да му дават възможност да се съгласи с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Задължителното обработване по отношение на необходимите бисквитки започва незабавно след посещението на уебсайта от страна на потребителя. Всички бисквитки, използвани от E&M Watches and Jewellery , както и информация дали използването им е задължително за потребителя са изброени по-долу.

Както е посочено в кратката информационна бележка в банера, чрез кликване върху бутона за съгласие потребителят разрешава използването на незадължителни бисквитки (за функционалност, анализ и маркетинг). Потребителят може да даде съгласието си по-късно или да деактивира използването на тези незадължителни бисквитки от менюто за настройки на бисквитките или като използва настройките за бисквитките на браузъра си, както е посочено по-долу.

          КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ?

Моля, вижте подробната таблица на края на този документ.

          КАК ДА ИЗКЛЮЧИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ

Освен да деактивират бисквитките чрез уебсайта, потребителите могат да контролират използването на цифрови технологии за проследяване чрез коригиране на настройките на браузъра си. Повечето браузъри са конфигурирани да приемат, контролират или потенциално деактивират бисквитките. В линковете по-долу можете да намерите информация как да управлявате бисквитките от следните браузъри:

IE

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

Safari

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en&ref_topic=7189049 

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-third-party-cookies 

Независимо от това, ние любезно напомняме на потребителите на нашия уебсайт, че деактивирането на задължителните, т.е. „строго необходими“ или функционалните „бисквитки“ може да влоши потребителското изживяване, тъй като може да причини някои функции или уебсайта като цяло да не функционират правилно.

          ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Моля, обърнете внимание, че тази Политика за бисквитките е изготвена и се ръководи от Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679/ЕС).

Когато Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) не се прилага, настоящата Политика за поверителност се регулира от законите на Република България.

Промените в приложимите закони, включително ОРЗД, може да изискват от нас да променяме тази политика от време на време. Ще Ви информираме за всякакви промени в тази политика на имейл адреса, предоставен от Вас за получаване на съобщения от E&M Watches and Jewellery.

В случай, че имате нужда от информация или помощ по отношение на обработката на вашите данни или за упражняване на вашите законни права като субект на данни, моля свържете се с нас на имейл адрес: info@luxbrand.bg.

TYPE OF COOKIE/ВИД БИСКВИТКА

PURPOSE/ЦЕЛ

MANDATORY OR
NON-MANDATORY/ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЛИ НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

STORAGE PERIOD/СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

wordpress_[hash]

WordPress Session cookies/Word Press Сесийни бисквитки

These are ‘strictly necessary’ cookies as WordPress will not be able to function without it./Това са ‘стриктно необходими’ бисквитки, WordPress не може да функционира без тях.

While Website functions/Докато Уебсайтът функционира

wordpress_logged_in_[hash]

WordPress Session cookies/Word Press Сесийни бисквитки

These are ‘strictly necessary’ cookies as WordPress will not be able to function without it./Това са ‘стриктно необходими’ бисквитки, WordPress не може да функционира без тях.

While Website functions/Докато Уебсайтът функционира

wordpress_test_cookie

WordPress Session cookies/Word Press Сесийни бисквитки

These are ‘strictly necessary’ cookies as WordPress will not be able to function without it./Това са ‘стриктно необходими’ бисквитки, WordPress не може да функционира без тях.

While Website functions/Докато Уебсайтът функционира

wp-settings-{time}-[UID]

WordPress Session cookies/Word Press Сесийни бисквитки

These are ‘strictly necessary’ cookies as WordPress will not be able to function without it./Това са ‘стриктно необходими’ бисквитки, WordPress не може да функционира без тях.

While Website functions/Докато Уебсайтът функционира

wordpress_logged_in_[hash]

 

WordPress Session cookies/Word Press Сесийни бисквитки

 

These are ‘strictly necessary’ cookies as WordPress will not be able to function without it./Това са ‘стриктно необходими’ бисквитки, WordPress не може да функционира без тях.

While Website functions/Докато Уебсайтът функционира

wordpress_test_cookie

 

WordPress Session cookies/Word Press Сесийни бисквитки

 

These are ‘strictly necessary’ cookies as WordPress will not be able to function without it./Това са ‘стриктно необходими’ бисквитки, WordPress не може да функционира без тях.

While Website functions/Докато Уебсайтът функционира

wp-settings-{time}-[UID]

WordPress Session cookies/Word Press Сесийни бисквитки

 

These are ‘strictly necessary’ cookies as WordPress will not be able to function without it./Това са ‘стриктно необходими’ бисквитки, WordPress не може да функционира без тях.

While Website functions/Докато Уебсайтът функционира

comment_author_[hash]

Comment cookies/Коментарни бисквитки

Functionality cookies. These are not ‘strictly necessary’ cookies and are set when users leave a comment on a post./Функционални бисквитки. Това не са ‘стриктно необходими’ бисквитки и се поставят, когато потребителят оставя коментар под публикация.

While Website functions/Докато Уебсайтът функционира

comment_author_email_[hash]

Comment cookies/Коментарни бисквитки

Functionality cookies. These are not ‘strictly necessary’ cookies and are set when users leave a comment on a post./Функционални бисквитки. Това не са ‘стриктно необходими’ бисквитки и се поставят, когато потребителят оставя коментар под публикация.

While Website functions/Докато Уебсайтът функционира

comment_author_url_[hash]

Comment cookies/Коментарни бисквитки

Functionality cookies. These are not ‘strictly necessary’ cookies and are set when users leave a comment on a post./Функционални бисквитки. Това не са ‘стриктно необходими’ бисквитки и се поставят, когато потребителят оставя коментар под публикация.

/While Website functions/Докато Уебсайтът функционира

woocommerce_cart_hash

Helps WooCommerce determine when cart contents/data changes./Помага на WooCommerce да установи промени в данните или кошницата на клиента.

No personal information is stored within these cookies./В тези бисквитки не се съхранява лична информация.

During current session/Докато трае текущата сесия

woocommerce_items_in_cart

Helps WooCommerce determine when cart contents/data changes./Помага на WooCommerce да установи промени в данните или кошницата на клиента.

No personal information is stored within these cookies./В тези бисквитки не се съхранява лична информация.

During current session/Докато трае текущата сесия

wp_woocommerce_session_

Contains a unique code for each customer so that it knows where to find the cart data in the database for each customer./Съдържа уникален код за всеки клиент, за да може да се намери информацията от потребителската кошница на всеки клиент в базата данни.

No personal information is stored within these cookies./В тези бисквитки не се съхранява лична информация

2 days/2 дни

woocommerce_recently_viewed

Powers the Recent Viewed Products widget./Задвижва механизъм за наскоро разгледани продукти.

No personal information is stored within these cookies./В тези бисквитки не се съхранява лична информация

During current session/Докато трае текущата сесия

zooWhishlistItems

Contain info from current user wishlist./Съдържат информация за настоящия списък с желания на потребителя.

Functionality cookies. These are not ‘strictly necessary’ cookies./Функционални бисквитки. Това не са ‘стриктно необходими’ бисквитки.

During current session/Докато трае текущата сесия

zooProductsCompareItems

Contain info from current user wishlist./Съдържат информация за настоящия списък с желания на потребителя.

Functionality cookies. These are not ‘strictly necessary’ cookies./Функционални бисквитки. Това не са ‘стриктно необходими’ бисквитки.

During current session/Докато трае текущата сесия

_ga

Used to distinguish users./Използва се за различаване на отделните потребители.

These are ‘strictly necessary’ cookies./Това са ‘стриктно необходими’ бисквитки.

2 years/2 години

_gid

Used to distinguish users./Използва се за различаване на отделните потребители.

These are ‘strictly necessary’ cookies./Това са ‘стриктно необходими’ бисквитки.

24 hours/24 часа

_gat

Used to throttle request rate./Използва се за ускоряване на обработването на заявки.

These are ‘strictly necessary’ cookies./Това са ‘стриктно необходими’ бисквитки.

1 minute/1 минута